<input id="16666"></input>

 • <code id="16666"><rt id="16666"></rt></code>
 • <input id="16666"></input>
   <acronym id="16666"><form id="16666"></form></acronym>
    <var id="16666"></var><acronym id="16666"><form id="16666"></form></acronym>

    <acronym id="16666"><form id="16666"></form></acronym>

     <output id="16666"></output>
      <label id="16666"><legend id="16666"></legend></label>
      微信刷題,考證常用
      • 試題題型【交際用語】
      試題內容
      - Excuse me, can you tell me the way to the bus stop?
      - _________
      • A. Yes, go straight down this way to the end.
      • B. Why do you ask me the way?
      • C. Yes, I will.
      • D. No, I can't tell you that
      • 參考答案:A
      • 解題思路:打擾一下,你能告訴我去汽車站的路嗎?
       是的,沿著這條路一直走到盡頭。
      大香蕉伊人在线